Общи условия

Моля внимателно прочетете тези условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия. Ако нe приемате тези условия, моля не използвайте този уеб сайт.

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които "Ню Реа" ЕООД предоставя Услуги на потребителите си посредством Интернет магазина profesionalna-kozmetika.com.
Тези условия обвързват всички потребители. Със зареждането на изградените хипер-връзки, разположени на сървъра на profesionalna-kozmetika.com или чрез заплащане ползването на платени услуги предлагани от него Потребителя се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.
Идентифициране на Потребителя с цел възпроизвеждане на изявлението му за приемане на Общите условия се извършва чрез съхранените в лог-файловете на сървъра profesionalna-kozmetika.com IP адрес на потребител, както и всяка друга информация.

Нашият екип полага усилия информацията, достъпна в този сайт, да бъде съобразена с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай, че бъдат установени несъотвествия, неактуалност или незаконосъобразност на публикуваното съдържание, молим да бъдем уведомени своевременно. Като автор "Ню Реа" ЕООД запазва пълното право върху информацията и възможността тя да бъде редактирана по всяко време с цел запазване на нейната актуалност.

Правила за използване на сайта

"Ню Реа" ЕООД (наричан по-долу "Доставчик"), в качеството си на администратор, създател и собственик на интернет сайта profesionalna-kozmetika.com е българско дружество с ЕИК: 202184729, седалище и адрес на управление гр. Бургас, ж.к. "Меден Рудник", бл. 179, ет. 3, ап. 5, е-майл: info@profesionalna-kozmetika.com.

Платформата, чрез която функционира тази интернет страница, дизайнът и цялата информация, достъпна в сайта, са обект на авторско право. Доставчикът Ви дава право да зареждате и разглеждате всички материали, които са публикувани в този Web сайт (наричан по-долу "Сайт") само за лична употреба с нетърговска цел, при условие, че спазвате и се съобразявате с всички авторски права и съответните означения. Не се разрешава информацията, елементите от дизайна и материалите на този Сайт да се променят по никакъв начин, нито да бъдат копирани, възпроизвеждави, превеждани, пренасяни, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел без писмено съгласие от "Ню Реа" ЕООД. Употребата на публикуваните в този интернет сайт материали в други сайтове е забранена. Материалите на този Сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Права и отговорности на страните

Материалите и услугите в този Сайт са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции, вкл. търговски и целеви. Задълженията на profesionalna-kozmetika.com по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този Сайт не може да ги промени. Също така profesionalna-kozmetika.com не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на този Сайт. profesionalna-kozmetika.com има право по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги и цени. Някои от публикуваните материали може да бъдат остарели, като profesionalna-kozmetika.com не поема отговорност да ги актуализира. Някоя от информацията, публикувана в този Сайт е възможно да се отнася до продукти, които не се предлагат и не са достъпни в момента. За повече информация за наличните продукти се свържете с нас на посочените координати за контакти.

Ограничение на отговорността

profesionalna-kozmetika.com, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да е щети и вреди, вкл., но не само вреди от пропуснати ползи, от загуба на информация или др., произтекли от употребата, невъзможността за употреба или резултатите от употребата на този Сайт, като това е независимо от съществуването или несъществуването на предупреждение спрямо profesionalna-kozmetika.com за възможност да възникнат такива вреди. В случай че вследствие на използването на този Сайт или материали от него от ваша страна доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт, сервизиране или поправка на оборудване или информация ВИЕ поемате цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Информация от потребителите

profesionalna-kozmetika.com не иска да получава конфиденциална или защитена информация от вас чрез този Сайт. Всички материали, информация и други съобщения, излъчени или изпратени от този Сайт, ще се считат за неповерителни и непредставляващи предмет на права. Работата с личната информация, която Вие по желание можете да изпратите до profesionalna-kozmetika.com с цел получаването на продукти или услуги, предлагани от този сайт е под закрилата нa Закона за защита на личните данни. Нямате право да излагате или изпращате от или към този уеб сайт каквато и да е незаконна, обидна, клеветническа, неприлична, порнографска или друга информация, която е в нарушение с действащите закони. profesionalna-kozmetika.com използва личната информация, с цел да установи по-добре вашите нужди и интереси и така да можем да ви предоставим услуги с по-добро качество. В някои случаи ние използваме изпратената от Вас информация, за да ви помогнем да заявите дадена поръчка или да изпълните дадена транзакция, да поддържаме контакт с вас, да ви информираме за наши продукти, услуги и оферти, да персонализираме промоционални оферти.

Ние не продаваме и не отдаваме под наем, на лизинг или по какъвто и да е друг начин изпратената от Вас лична информация на трети лица.

Мнения за стоки

В страниците на този интернет сайт е предвидена възможност потребителите да публикуват мнения относно предлаганите стоки. profesionalna-kozmetika.com не поема по никакъв начин и при никакви обстоятелства отговорност за верността на публикуваната информация и коректността и отговорността на потребителите, публикували мненията. Отговорност за верността на публикуваната информация се носи изцяло от потребителите, които са публикували информацията. profesionalna-kozmetika.com си запазва правото да изтрива мнения, които не са по темата или не са на Български език.

Препратки към този Сайт

Вие Можете да създавате препратки към този Сайт от други сайтове, но само след като приемете условия на profesionalna-kozmetika.com и съобразно тези условия. За повече информация по този въпрос, моля да се свържете с нас на посочените координати.

Промяна на цени на стоки

profesionalna-kozmetika.com има правото да променя цените по свое усмотрение по всяко време, без да дължи предварително уведомяване на потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на сключване на договора. При допуснати технически грешки в публикуването на сайта, profesionalna-kozmetika.com има правото да откаже изпълнението на договора и не дължи обещетение по никакъв начин на потребителя, освен да възстанови сумите, платени от потребителя, ако има такива.

Съобщението за намалени цени се извършва по следния начин : с поставяне на новата цена до старата, която е зачертана. Ако не е посочен срок на намалената цена, тази цена важи до изчерпване на количествата, но не повече от 1 месец от обявяването й, а при условия по чл.66, ал.2 от ЗЗП – за не повече от 6 месеца.

Търговски марки

Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти, публикувани в този сайт, са търговски марки или са защитени от авторското право, съответно са притежание на техните собственици.

Общи бележки

profesionalna-kozmetika.com управлява този Сайт от офиса си в Бургас, България. profesionalna-kozmetika.com не декларира, че материалите или услугите в този Сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, е забранен. profesionalna-kozmetika.com може да променя тези Условия по всяко време, като след промяната актуализира датата на публикация. През известен интервал от време ние ви препоръчваме да посещавате тази страница, за да преглеждате актуалните в момента Условия, защото те са обвързващи за вас.

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите

Съгласно ЗЗП ние от profesionalna-kozmetika.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:

  • името и адреса ни – "Ню Реа" ЕООД , гр. Бургас 8011, ЕИК : 202184729,
  • седалище и адрес на управление : гр. Бургас, ул.Пробуда, № 79-81, ет. 2, като на този адрес можете да изпращате продукти (когато упражнявате правото си на отказ или рекламация, писма, евентуални жалби и всякаква кореспонденция)
  • адресът на електронната ни поща : е-майл: info@profesionalna-kozmetika.com
  • основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
  • цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт, като това е крайната цена на стоките с включени всички данъци и такси.
  • стойността на транспортните разходи за доставка, които НЕ СА ВКЛЮЧЕНИ в цената на стоките, можете да видите в рубриката Доставка.
  • Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
  • Начините за доставка са описани подробно в рубриката Доставка.
  • Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.

Отказ от стоката

Съгласно чл. 50 и сл. от Закона за защита на потребителите, Вие като потребители имате право да се откажете от поръчаните стоки в 14-дневен срок от получаването на същите, без да има нужда да посочвате конкретна причина или да претърпите каквато и да е била отговорност.

В този случай можете да попълните приложения към настоящите общи условия формуляр (Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4) Гореописаното право на отказ може да се упражни в случай, че стоките не са използвани по никакъв начин, не е нарушавана целостта на опаковката им, както и вида, в който са получени, като правото на отказ се упражнява при условията по чл.55 от ЗЗП. За всякакви възникнали разходи, предизвикани от евентуалната употреба на получените стоки, отговаря потребителя.

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

- До (името на търговеца, неговият географски адрес и когато е приложимо, номерът на факса му и електронният му адрес се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

При упражнено право на отказ Доставчикът се задължава да възстанови цялата сума на стоките, включително и сумите за първоначалната доставка на съшите в 14-дневен срок от получаване на съобщението за отказа. Разходите за връщане на стоките се поемат от потребителя.

За стоки, за които не може да бъде упражнено право на отказ от договора (поради естеството на самите стоки, тяхното предназначение, както и при всички други обстоятелства съгласно чл.57 от ЗЗП) това обстоятелство е посочено до съответната стока.

При упражнено право на отказ, когато върнатите стоки са използвани, нарушена е целостта на опаковката им или вида, в който са получени, потребителят заплаща за своя сметка средствата, необходими за привеждане на стоките в добър търговски вид (почистване, отремонтирвне идр.) В този случай търговецът може да удържи от сумата, подлежаща на възстановяване, средствата, които е заплатил за привеждане на стоките в добър търговски вид.

Връщане/Поправка на стоката

При несъответствие на потребителската стока с характеристиките, посочени в страницата, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия. При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, ние се ангажираме той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител.

След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от посочените в гаранционната карта сервизи. Транспортните и други разходи по получаване и връщане на стоката са за сметка на потребителя.

Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. Потребителят има 2-месечен срок за упражняване на гореописаното право на рекламация от момента на установяването на несъответствието с договореното, но не повече от 2 години от доставката на стоката.

Алтернативно решаване на спорове

Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип. То се осъществява посредством помирителни комисии. Като потребител имате възможност :

  • Да използвате Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални. Връзка към интернет страницата на Европейската комисия с консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

Условия за препратки към този Web сайт

Сайт с препратка към profesionalna-kozmetika.com трябва да отговаря на следните условия: може да сочи към съдържание на profesionalna-kozmetika.com, но не и да го копира;
не трябва да създава рамки на браузъра или граници около съдържание на profesionalna-kozmetika.com;
не трябва да посочва неявно, че profesionalna-kozmetika.com налага или препоръчва него или продуктите му;
не трябва да дава невярна информация за продуктите или услугите на profesionalna-kozmetika.com
не трябва да съдържа информация, която може да се определи като неподходяща, обидна или спорна, а само информация, подходяща за всички възрастови групи

Решаване на правни спорове

При наличие на обстоятелства, които пораждат съмнение, че Вашите потребителски права биват нарушени Вие може да се сезирате Комисията за защита на потребителите чрез подаване на сигнал.

За допълнителни въпроси можете да се свържете с нас на посочените в страницата mail и телефони.

Последна актуализация: Декември 2018